Buitenschoolse opvang

De Buitenschoolse opvang van Bellefleur (BSO) is gevestigd in een lokaal van basisschool Sint- Antonius van Padua in Nijnsel. De BSO biedt plaats aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Bellefleur biedt voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen en andere vrije dagen van de basisschool.

 

In principe is de BSO bedoeld voor de kinderen die naar de basisschool Sint-Antonius van Padua gaan in Nijnsel.  Indien uw kind op een andere basisschool zit, kan het wel opgevangen worden op de BSO bij Bellefleur maar moet u zelf voor vervoer van en naar school zorgen.

 

 

Uitnodiging lampionnen optocht 2016


Ben jij bso-er bij Bellefleur Nijnsel??

BSO Bellefleur Nijnsel organiseert in de herfstvakantie een lampionnenoptocht op donderdagavond 27 oktober ’16.
Wij nodigen hiervoor alle BSO-ers uit.
 
Aanmelden:

Meedoen is gaaf!
Aanmelden voor de lampionnentocht kan tot uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016 via : info@bellefleurnijnsel.nl
 


Avondplanning:

17.45 uur Alle aangemelde bso-ers worden verwacht bij de buitenschoolse opvang. Zij worden gebracht door ouders/verzorgers.
18.00 uur We eten met de kinderen en pedagogisch medewerkers samen, hier zorgen wij voor. 
18.30 uur Start lampionnentocht
19.30 uur Einde lampionnentocht
19.45 uur Alle ouders/verzorgers zijn weer aanwezig om de bso-er op te halen
 

Lampionnetjes …
Tijdens de komende weken zullen er lampionnen gemaakt worden die tijdens de tocht gebruikt zullen worden. 
 
Doorgaan of afblazen?
We zouden het heel leuk vinden als veel BSO-ers zich opgeven voor deze avond. 
Om de tocht door te laten gaan moeten er minimaal 8 bso-aanmeldingen zijn voor deze avond. 

Afblazen?
Toch opgegeven maar te weinig aanmeldingen; 
dan hoort u dat uiterlijk maandag 24 oktober 2016. 
  
*Deze avondactiviteit wordt verzorgd door kinderopvang Bellefleur BV
Tot dan en vergeet je niet op te geven.
 
Veel groetjes, Team BSO  kinderopvang Bellefleur BV