BSO van A tot Z

Activiteiten

Bij Bellefleur vinden we het belangrijk dat de tijd die de kinderen bij de BSO zijn, vrijetijd is. Kinderen mogen en kunnen daarom ook zelf kiezen wat en met wie ze iets willen gaan doen op de BSO en of ze binnen of buiten willen spelen. Er is voldoende speelgoed aanwezig dat aansluit bij de wensen van de kinderen. Natuurlijk worden er ook activiteiten door de medewerkers georganiseerd. Op de normale schooldagen zijn dat vaak wat kleinere activiteiten zoals knutselactiviteiten, spelletjes of muziek. Op vrijdagmiddag en tijdens schoolvakanties is er wat meer tijd voor andere activiteiten. Er wordt dan bij de BSO regelmatig iets lekkers gemaakt, gaan we eropuit naar de speeltuin of de bossen of hebben we thema weken.

 

 

Basisschool Sint- Antonius van Padua Nijnsel

De BSO van Bellefleur is in principe bedoeld voor leerlingen van basisschool Sint-Antonius van Padua in Nijnsel. Met deze school onderhouden wij goede contacten zowel met de schoolleiding als de leerkrachten. Hier vindt u wat meer informatie over de basisschool.

Eten en drinken

Bij de tussenschoolse opvang nuttigen de kinderen hun eigen meegebrachte lunch . Na school krijgen de kinderen wat fruit, drinken en een koekje.

Ontbijt en avondmaaltijd zijn niet inbegrepen.

Halen en brengen

U kunt uw kind tussen 16.30 en 18.00 uur ophalen bij Bellefleur. Ook is het mogelijk om de kinderen na de lunch tussen 13.00 en 13.30 uur op te halen. Over afwijkende ophaaltijden zijn afspraken te maken.

Tijdens vakanties kan uw kind tussen 7.30 en 9.00 uur gebracht worden en tussen 16.30 en 18.00 uur weer opgehaald. Tussen de middag ligt de haal– en brengtijd dan tussen 12.30 en 13.00 uur.

Als u uw kind een keer niet zelf kunt komen ophalen, willen we dat altijd graag van te voren weten. Wij kunnen uw kind natuurlijk niet zomaar aan iemand meegeven die niet bekend is bij ons. Bij twijfel kan het zijn dat we de ouders bellen om om toestemming te vragen.

Laatje

Op de BSO hebben alle kinderen hun eigen laatje. Hierin wordt post gedaan van Bellefleur, kunnen ze briefjes en werkjes van school doen en eventuele andere persoonlijke spulletjes bewaren.

Landelijk Register Kinderopvang

De BSO van Kinderopvang Bellefleur staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het registratienummer van de BSO is: 218322938. Dit nummer heeft u nodig bij het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten van de Belastingdienst.

Naschoolse opvang

Van maandag t/m vrijdag biedt Kinderopvang Bellefleur naschoolse opvang, op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag voor de bovenbouw vanaf 15.30 uur, op woensdag vanaf 12.15 uur en op vrijdag voor de onderbouw vanaf 12.00 uur.  Tijdens naschoolse opvang zijn de kinderen vrij om te spelen en deel te nemen aan de aangeboden activiteiten.

Momenteel is er op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur geen aparte BSO-groep. De kinderen van de BSO worden dan in een groep met De Bengels opgevangen.

Openingstijden

De Buitenschoolse opvang is tijdens schoolweken geopend op:

Maandag:    12.00– 13.30 uur en 15.30– 18.00 uur.

Dinsdag:      12.00– 13.30 uur en 15.30– 18.00 uur

Woensdag:  12.15– 18.00 uur

Donderdag:  12.00– 13.30 uur en 15.30– 18.00 uur

Vrijdag:        12.00– 18.00 uur

 

Tijdens schoolvakanties is de Buitenschoolse opvang dagelijks geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Er wordt uitgegaan van de vakanties van basisschool Sint Antonius van Padua uit Nijnsel.

 

Tijdens studiedagen van de leraren of andere extra vrije dagen van leerlingen is de Buitenschoolse opvang ook geopend.

 

De Buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van de Nationale feestdagen.

Oudergesprekken

Een keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. In dit gesprek wordt besproken hoe het met uw kind bij de BSO gaat. De contactpersoon van uw kind maakt voorafgaand aan dit gesprek een evaluatieverslag. Dit wordt als leidraad gebruikt voor het gesprek. Aan bod komt o.a. hoe is het contact met de andere kinderen, met de medewerkers, hoe is het speelgedrag  en welke activiteiten vindt uw kind leuk om te ondernemen. Ook is er voldoende gelegenheid voor vragen van de ouders.

Speciale voeding

Als uw kind speciale of dieetvoeding nodig heeft dient u dit zelf mee te geven. Indien het kind bepaalde voedingsstoffen niet mag hebben, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Sporten

Als uw kind tijdens de BSO-tijden naar een sportclub of andere vereniging in Nijnsel gaat, brengen en halen we uw kind graag indien dat nodig is. Er worden met u daarover individuele afspraken gemaakt. Als de sportclub buiten Nijnsel is, dient u zelf voor vervoer te zorgen.

Studiedagen

Enkele keren per jaar hebben de leerkrachten van de basisschool een studiemiddag. De leerlingen zijn dan vrij. De kinderen die normaal ook op deze dag opvang hebben bij de BSO zijn dan de hele middag welkom. Er worden voor deze middagen geen extra kosten in rekening gebracht. Als het een studieochtend is moet u daar wel extra voor betalen.

Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (alleen bovenbouw) kunt u bij Bellefleur terecht voor tussenschoolse opvang. De kinderen worden om 12.00 uur opgevangen in het lokaal van de BSO en/ of BSO+. De kinderen nuttigen hun eigen meegebrachte lunch. Na het eten is er nog gelegenheid om even binnen of buiten met elkaar te spelen.

Voor tussenschoolse opvang kunt u geen toeslag krijgen van de belastingdienst.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties is de BSO geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Wij gaan uit van de schoolvakanties vastgesteld door SKOSO, de overkoepelende organisatie waar de basisschool in Nijnsel ook ondervalt.

U kunt op twee manieren gebruik maken van vakantieopvang; vaste en losse opvang. Bij vaste opvang kan uw kind elke schoolvakantie op de afgesproken dagen naar de BSO komen. U betaalt hiervoor maandelijks een vast bedrag. Bij losse vakantieopvang betaalt u achteraf per dag(deel) dat uw kind gebruik maakt van de BSO in de vakantie. Bij vaste opvang is er altijd plaats voor uw kind op de afgesproken dagen, bij losse opvang kan het zijn dat de BSO vol is en dat er geen plaats is voor uw kind.

Als er op een dag niet zoveel kinderen naar de BSO komen in de vakantie, kan er besloten worden om de groep samen te voegen met De Bengels van de dagopvang. Als dat het geval is worden kinderen en ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Voorschoolse opvang

Uw kind kan ook voor schooltijd opgevangen worden. Vanaf 7.30 uur is de opvang geopend. De kinderen van groep 1 t/m 8 worden 's morgens gezamenlijk opgevangen in de ruimte van de BSO op de basisschool.

Ziek

Uw kind mag de Buitenschoolse opvang niet bezoeken als het een besmettelijke ziekte heeft. Ook als het kind ernstige diaree heeft mag het het kinderdagverblijf niet bezoeken in verband met besmettingsgevaar voor de andere kinderen. Het is mogelijk in zulke gevallen dat u verzocht wordt uw kind op te komen halen. De kinderopvang gaat hierbij uit van de richtlijnen van de GGD.

Indien uw kind ziek is en niet naar de BSO komt, wilt u dat dan naast dat u het doorgeeft aan school, ook even melden bij de Buitenschoolse opvang (420178).

27 oktober 2016 lampionnentocht

Uitnodiging lampionnen optocht 2016


Ben jij bso-er bij Bellefleur Nijnsel??

BSO Bellefleur Nijnsel organiseert in de herfstvakantie een lampionnenoptocht op donderdagavond 27 oktober ’16.
Wij nodigen hiervoor alle BSO-ers uit.
 
Aanmelden:

Meedoen is gaaf!
Aanmelden voor de lampionnentocht kan tot uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016 via : info@bellefleurnijnsel.nl
 


Avondplanning:

17.45 uur Alle aangemelde bso-ers worden verwacht bij de buitenschoolse opvang. Zij worden gebracht door ouders/verzorgers.
18.00 uur We eten met de kinderen en pedagogisch medewerkers samen, hier zorgen wij voor. 
18.30 uur Start lampionnentocht
19.30 uur Einde lampionnentocht
19.45 uur Alle ouders/verzorgers zijn weer aanwezig om de bso-er op te halen
 

Lampionnetjes …
Tijdens de komende weken zullen er lampionnen gemaakt worden die tijdens de tocht gebruikt zullen worden. 
 
Doorgaan of afblazen?
We zouden het heel leuk vinden als veel BSO-ers zich opgeven voor deze avond. 
Om de tocht door te laten gaan moeten er minimaal 8 bso-aanmeldingen zijn voor deze avond. 

Afblazen?
Toch opgegeven maar te weinig aanmeldingen; 
dan hoort u dat uiterlijk maandag 24 oktober 2016. 
  
*Deze avondactiviteit wordt verzorgd door kinderopvang Bellefleur BV
Tot dan en vergeet je niet op te geven.
 
Veel groetjes, Team BSO  kinderopvang Bellefleur BV