Dagopvang van A tot Z

Aanbod

Het is bij de dagopvang mogelijk om hele en halve dagopvang af te nemen. Voor een ochtend (7.30-12.45 uur) en een middag (12.45-18.00 uur) wordt 5¼ uur berekend en voor een hele dag 10½ uur.

Bij De Bengels is het  ook mogelijk om korte opvang af te nemen. Dat is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur. Er is geen minimale of maximale afname verplicht. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld hele of halve dagen en korte opvang te combineren. Zo kunt u het optimaal aanpassen aan uw werksituatie en uw wensen. Indien er andere tijden gewenst zijn is dit altijd bespreekbaar.

 

Het is mogelijk om opvang af te nemen met of zonder vakantieopvang dus voor 40 of 52 weken per jaar.

Aanmelden

U kunt uw (ongeboren) kind voor dagopvang aanmelden door het formulier in te vullen op deze website. Ook kunt u het formulier downloaden en per post aan ons versturen of even afgeven. Voor het aanmelden van uw kind bent u geen inschrijfgeld verschuldigd.

 

Nadat het formulier ontvangen is krijgt u binnen 7 dagen bericht of plaatsing op de gewenste dagen en vanaf de gewenste datum mogelijk is. Als plaatsing mogelijk is worden de dagdelen voor u gereserveerd. Hier krijgt u schriftelijk (of via de mail) een bevestiging van.

Gereserveerde plaatsen kunt u nog kosteloos annuleren tot 1 maand voor de start van de opvang. Bij annulering daarna geldt de opzegtermijn van 1 maand.

Als plaatsing niet mogelijk is worden met u alternatieven besproken en wordt uw kind desgewenst op de wachtlijst geplaatst.

 

Ruim voor de aanvang van de opvang neemt een van de pedagogisch medewerkers contact met u op om een intakegesprek te plannen en afspraken te maken over het wennen van uw kind bij Kinderopvang Bellefleur.

 

 

Activiteiten

Tussen de vaste momenten door is er voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen en dingen te ondernemen. Er is gelegenheid om vrij te spelen met het aanwezige speelgoed, daarnaast worden er regelmatig groepsaktiviteiten aangeboden zoals samen muziek maken, een spel, knutselen, voorlezen…. De kinderen worden niet gedwongen maar wel gestimuleerd aan groepsaktiviteiten mee te doen. Verder betrekken we de kinderen bij de dagelijkse gang van zaken van de groep zoals boodschappen doen, ramen wassen, tafel dekken

Avondmaaltijd

We gaan er van uit dat kinderen ‘s avonds thuis de warme maaltijd gebruiken, al of niet in potjes vorm. In de overgangsfase van fles naar vaste voeding, is het in overleg mogelijk dat wij een groentepotje geven aan uw kind. Dit moet u dan wel zelf meebrengen, graag ook met de naam erop van uw kind.

Borstvoeding

Als uw kindje borstvoeding krijgt, kunt u dat  gewoon meebrengen natuurlijk. Het beste is dan om de voeding gekoeld te vervoeren naar de kinderopvang. U kunt zelf aangeven of u de voorkeur heeft aan het opwarmen van de voeding in de magnetron of in een flessenwarmer.

Ook is het mogelijk dat de moeder tussendoor zelf borstvoeding komt geven. Met de begeleiders kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

 

Buitenspelen

Als het even kan gaan we met de kinderen naar buiten. In de tuin kunnen de kinderen vrij spelen en regelmatig gaan we met de kinderen wandelen of naar de speeltuin.

We laten de kinderen ook kennis maken met de elementen van de natuur en spelen in op de seizoenen. De kippen en de groentetuin van de buurman, de eekhoorntjes in het bos en de vele vogels geven het buiten zijn nog iets extra's.

Dagindeling

Bij de dagopvang liggen een aantal momenten op de dag min of meer vast. Deze zijn hieronder aangegeven. Deze momenten proberen we zoveel mogelijk te handhaven om rust en structuur op de groepen te creëren.  Daarnaast respecteren we het eigen ritme van ieder kind met name als het gaat om slaapgewoontes. Baby’s hebben sowieso hun eigen dagritme en voedingspatroon.

 

  • 7.30 - 9.00 uur            Ontvangst van kinderen en ouders.
  • 9.45 uur                      Fruit eten en wat drinken met een koekje
  • 11.45 uur                    Lunch(broodmaaltijd)
  • 12.30 - 13.00 uur         Kinderen gaan naar huis en kinderenworden gebracht.
  • 15.00 uur                    Wat drinken en een koekje
  • 16.30- 18.00 uur          Kinderen worden weer opgehaald.

 

 

Eten en drinken

Als het kind er aan toe is gaat het mee-eten aan tafel met de andere kinderen. Er gelden dan voor het kind vaste etenstijden. De lunch (een broodmaaltijd) en tussendoortjes als fruit, wat drinken en koekjes worden verzorgd door Bellefleur.

Flesvoeding

Voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze hun eigen speen, fles en voeding kunnen gebruiken die ze thuis ook gebruiken. Daarom vragen wij aan de ouders flesvoeding zelf mee te brengen, bij voorkeur in bakjes met losse melkpoeder erin, in de juiste hoeveelheden met daarnaast een eigen drinkfles met speen.  Er hoeft geen water in de flessen gedaan te worden tenzij u een speciaal merk water prefereert. Wij gebruiken normaal kraanwater. Ook is het handig als u een extra bakje melkpoeder meebrengt als reserve.

Graag zien wij dat op de bakjes melkpoeder en de flessen de naam van het kind staat. Dat voorkomt vergissingen.

De flessen worden bij het kinderdagverblijf niet uitgekookt.

Halen en brengen

's Morgens kunt u uw kindje brengen tussen 7.30 en 9.00 uur. Vanaf 16.30 tot 18.00 uur kunt u uw kind weer op komen halen bij Bellefleur. Tussen de middag ligt de haal- en brengtijd tussen 12.30 en 13.00 uur. Het is prettig als u zich aan deze tijden zou willen houden. Dat zorgt voor rust en duidelijkheid op de verschillende groepen.

Als u uw kind een keer niet zelf kunt komen ophalen, willen we dat altijd graag van te voren weten. Wij kunnen uw kind natuurlijk niet zomaar aan iemand meegeven die niet bekend is bij ons. Bij twijfel kan het zijn dat we de ouders bellen om om toestemming te vragen.

Heen- en weermapje

Voor ieder kind op de dagopvang hebben we een mapje waarin de medewerkers de dagelijkse bijzonderheden in op kunnen schrijven. We vinden het ook erg prettig als ouders in dit mapje schrijven zodat wij ook een beetje weten hoe het thuis is gegaan met uw kind en of er nog bijzonderheden zijn. Bij baby's tot 1 jaar schrijven de medewerkers elke dag in het mapje als uw kind bij Bellefleur komt, vanaf 1 jaar schrijven we nog 1 keer in de week.

Kindvolgsysteem

Bij Kinderopvang Bellefleur werken we met een kindvolgsysteem. Aan de hand van observatielijsten wordt uw kind minimaal 1x per jaar geobserveerd. We kijken dan naar de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden zoals taal en speelgedrag maar ook naar het welbevinden van uw kind. Deze observatie wordt als leidraad gebruikt bij het oudergesprek dat u 1x per jaar heeft met de contactpersoon van uw kind.

Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvang Bellefleur staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het reigstratienummer voor de dagopvang-groep De Ukkies is: 199873136. Dit nummer heeft u nodig bij het aanvragen van een tegemoetkoming van de belastingdienst.

Luiers

De luiers die uw kind gebruikt tijdens een dagje Bellefleur zijn bij de prijs inbegrepen. We maken gebruik van luiers van het merk Kruidvat.

 

Bij Bellefleur staat een speciale luiercontainer. Hierin kunnen gebruikte luiers gedeponeerd worden. Ook luiers die u thuis verbruikt kunt u hierin kwijt. U moet hiervoor echter wel speciale luierzakken aanschaffen. Deze zijn te koop à € 0,90 per stuk bij de gemeentewerf en in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode.De gebruikte luiers worden geheel gerecycled door een gespecialiseerd bedrijf.

 

Mandje

Uw kind heeft bij Bellefleur een eigen mapje. Hierin kunnen persoonlijke spulletjes van uw kind gelegd worden zoals een knuffeltje voor bij het slapen of een slaapzak. Het is handig als u in dat mandje ook wat reserve-kleding legt zodat we uw kindje kunnen omkleden als dat eens nodig mocht zijn.

Medicijngebruik

Indien uw kind medicijnen nodig heeft tijdens het verblijf bij Kinderopvang Bellefleur, mogen de pedagogisch medewerkers deze medicatie in de meeste gevallen gewoon geven. U dient hiervoor wel een formulier te ondertekenen waarin u verklaart welke medicatie, wanneer en op welke wijze toegediend dient te worden. Dit formulier kunt u downloaden op het inlog-gedeelte voor ouders. Het formulier dient ook ingevuld te worden voor zelfzorg-medicatie. Zonder verklaring geven wij uw kind geen medicatie.

Pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om medische handelingen, zoals injecteren en het aanbrengen van sondes, uit te voeren.

Openingstijden

Kinderopvang Bellefleur is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur. Met uitzondering van de nationale feestdagen, is Bellefleur 52 weken per jaar geopend.

Oudergesprekken

Een keer per jaar nodigen wij u uit voor een gesprek over uw kind. Is uw kind bijna 4 jaar, dan bespreken we ook de overdracht aan de basisschool. Als er aanleiding toe is, kunt u altijd tussentijds een gesprek aanvragen. Andersom nemen onze pedagogisch medewerkers contact op met u als dat nodig is.

Overdracht naar de basisschool

Tegen de tijd dat uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, wordt er een overdracht geschreven door de contactpersoon van uw kind. Deze overdracht is bedoeld voor de leerkracht van de groep waar uw kind naar toe gaat. In deze overdracht wordt in het kort weergegeven, hoe de ontwikkeling van uw kind op diverse gebieden verlopen is tijdens de opvangperiode bij Bellefleur. Leerkrachten van de basisschool vinden het prettig om deze overdracht te ontvangen, zodat ze met uw kind een goede start kunnen maken op de basisschool.

De overdracht wordt met ouders besproken in een oudergesprek. Daarna draagt Bellefleur er zorg voor dat de overdracht bij de leerkracht terecht komt. Alleen indien daar behoefte toe is van de contactpersoon of de leerkracht wordt de overdracht mondeling toegelicht.

Plaatsingsovereenkomst

Bij de start van de opvang ontvangen de ouders een plaatsingsovereenkomst. Hierin staan de dagdelen beschreven die afgenomen worden, de aanvangsdatum en de kosten.

De plaatsingsovereenkomst kan beginnen op de 1e of de 16e van een maand. Voor de dagopvang geldt dat de overeenkomst automatisch afloopt in de maand dat het kind 4 jaar wordt. Indien u eerder op wilt zeggen, geldt er een opzegtermijn van 1 maand, ook beginnende op de 1e of 16e dag van de maand. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren d.m.v. het opzegformulier dat te verkrijgen is bij de medewerkers.

 

Ruilen en extra dagen

Als uw kind een dag(deel) niet bij Bellefleur geweest is, om wat voor reden dan ook, kunt u dit dagdeel tot 2 maanden na de verzuimde dag inhalen op een andere dag. Vanzelfsprekend moeten we daarbij wel rekening houden met de maximale bezetting die op een groep toegestaan is. Uw kind een extra (dag)deel laten komen, is ook mogelijk als de grootte van de groep dat toelaat.

Speciale voeding

Als uw kindje speciale of dieetvoeding nodig heeft dient u dit zelf mee te brengen. Indien het kind bepaalde voedingsstoffen niet mag hebben, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Speentje/ fiepje

Als uw kindje gewend is om een speentje te gebruiken, kan dat bij Bellefleur natuurlijk ook. Wij proberen speentjes zoveel mogelijk alleen te geven bij het slapen van de kinderen. We maken hierover afspraken met de ouders. 

Het speentje van uw kind kan bij Bellefleur blijven liggen in een speciaal daarvoor bestemd spenenbakje.

De speentjes worden bij Bellefleur niet uitgekookt.

Uk & Puk

Vanaf 14 mei komt Puk bij De Bengels spelen. Nee, Puk is geen nieuwe peuter die naar de Bengels komt maar een nieuw poppenvriendje.Bij De Bengels gaan ze starten met de methode “Uk & Puk”.Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Het uitgangspunt is dat kinderen leren door te spelen. De uitgave bevat thematische activiteiten die pedagogisch medewerkers kunnen uitvoeren. Elk thema bevat activiteiten om in een grote groep, een kleine groep of individueel uit te voeren. De ontwikkelingsgebieden spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, ontluikende rekenprikkels komen geïntegreerd aan bod.

Met Uk & Puk worden de kinderen voorbereid op een goede start in groep 1 van de basisschool. De methode Schatkist, die gebruikt wordt op de meeste basisscholen in Sint-Oedenrode sluit hierbij aan.

 

Er wordt gewerkt in thema’s van 6 weken. Het eerste thema heet Welkom Puk. Tijdens dit thema wordt Puk geïntroduceerd aan de kinderen en maken de kinderen kennis met de nieuwe manier van werken.

Op de website komt een overzicht te staan aan welke thema’s er wanneer gewerkt wordt.

 

Meer informatie over Uk & Puk en de doorgaande leerlijn leest u hier.

Uurprijs

Veiligheid en hygiëne

Het is belangrijk een veilige en vertrouwde omgeving te creëren bij Bellefleur zodat de kinderen vrij rond kunnen lopen en spelen. We proberen steeds een balans te vinden tussen veiligheid en toch ook nog uitdaging bieden. Om de veiligheid te waarborgen zijn er een aantal aanpassingen gedaan en regels gesteld.We blijven steeds kritisch naar de ruimte en de materialen kijken of alles voor de kinderen veilig is.

Verder zijn er ook in het kader van de brandveiligheid maatregelen genomen zoals het plaatsen van rookmelders en een brandslang. Minimaal 1x per jaar wordt er een brandoefening gedaan. Drie van onze medewekers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. De andere medewekers hebben een diploma Kinder-EHBO.

 

Een goede hygiëne is belangrijk voor de gezondheid van de kinderen. We vinden onze eigen hygiëne belangrijk zoals handen wassen na het verschonen van kinderen maar ook het schoonhouden van de ruimtes waar de kinderen verblijven. We proberen zoveel mogelijk de verspreiding van bacteriën te voorkomen. Ook de kinderen wordt gewezen op het belang van een goede hygiëne.

 

Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks gekeurd op veiligheid en hygiëne door de GGD. De rapporten die zij naar aanleiding daarvan maken zijn indien gewenst in te zien door de ouders.

Verjaardag

Een verjaardag mag natuurlijk ook gevierd worden bij Bellefleur. Dat vinden we altijd heel gezellig. Met de ouders wordt afgesproken wel dag u de verjaardag wilt vieren. Ouders zijn daarbij van harte welkom. Een traktatie voor de kinderen is erg leuk maar we vragen u wel de traktatie klein te houden. Een lekker koekje, een toetje of een stukje fruit is al voldoende. Als u er niet bij kunt zijn, kunnen we wel foto's maken van het feestje of filmen. U kunt hiervoor uw eigen camera meebrengen.

Wennen

Met de ouders worden afspraken gemaakt over het wennen. Doorgaans is het zo dat één of twee weken voor de start van de opvang de ouders een intake-gesprek hebben met de medewerker die contactpersoon is van uw kind. Daarna blijft uw kind voor de eerste keer een paar uurtjes bij Bellefleur om te wennen aan de omgeving, de andere kinderen en de begeleiding .

Er wordt een rustig moment afgesproken zodat er voldoende aandacht van de begeleiders voor de ouders en het kind kan zijn. Met de ouders worden dingen besproken zoals de slaap- en eetgewoontes van het kind en eventuele andere zaken die van belang zijn voor ons om te weten. Ook is er voldoende gelegenheid om vragen te beantwoorden die u als ouder nog heeft.

Ziek

Als uw kindje ziek is, is het vaak niet prettig voor het kind om naar de opvang te komen. Een kind is dan toch liever in zijn eigen, vertrouwde omgeving. Ook kunnen we bij Bellefleur dan niet de extra rust geven die uw kindje nodig heeft. U kunt het beste zelf een afweging maken of het verstandig is of niet om uw kindje te brengen. Bij twijfel kunt u altijd even contact op nemen met de medewerkers van de groep van uw kind. In een enkel geval mag uw kindje niet naar Bellefleur komen als het ziek is. Dit is dan met name als het gaat om iets wat besmettelijk is en gevaar opleverd voor de andere kinderen en de medewerkers. Hierbij gaan wij altijd uit van de richtlijnen die de GGD hanteert.

Wordt uw kindje ziek tijdens de opvang bij Bellefleur, dan nemen we altijd even contact op met de ouders om te overleggen wat we zullen doen. Soms kan er gevraagd worden om uw kindje op te halen.

Vier ogen principe

Ten tijde kwam in Amsterdam een groot misstand aan het licht, die leidde tot veel discussie over veiligheid in kinderdagverblijven.

De commissie Gunning werd ingesteld met de bedoeling te adviseren over de verbetering van de veiligheid voor jonge kinderen in dagverblijven.

De belangrijkste aanbeveling van deze commissie werd het zo genaamde vier ogen principe.

Het vier ogen principe trad op 1 juli 2013 in werking. Het ministerie vroeg van kinderdagverblijven om per die datum op een herkenbare wijze aandacht te geven aan dit uitgangspunt.

 

Dit betekent dat er op ieder moment van de dag een volwassene moet kunnen meekijken of -luisteren met een beroepskracht. Het vier ogen principe is verplicht voor kinderdagverblijven die opvang bieden voor kinderen van 0 tot 4 jaar en niet voor BSO’s, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Wij vinden de veiligheid van kinderen echter zo belangrijk, dat we ook bij Bellefleur een invulling geven aan het vierogen principe.

 

Bij Kinderopvang Bellefleur vinden we het vooral belangrijk dat er een open sfeer is, dat alles bespreekbaar is met ouders en medewerkers onderling en dat iedereen op ieder moment welkom is. Om dit te bereiken wordt er minimaal 1x per jaar een teamoverleg besteedt aan dit onderwerp en wordt het besproken met de oudercommissie van kinderopvang Bellefleur.

 

Hieronder staat beschreven hoe we er op de twee dagopvanggroepen mee omgaan.

 

Dagopvanggroep De Ukkies

Deze groep is als enige gehuisvest in het gebouw aan de Lieshoutseweg. Bij deze groep zijn altijd 2 medewerkers of stagiaires aanwezig in het gebouw. De pauzes overlappen elkaar dus de medewerker is nooit alleen op de groep aanwezig.

De slaapkamers zijn voorzien van dichte deuren maar staan in verbinding met de groepsruimte d.m.v. babyfoons.

 

Peutergroep De Bengels

Deze groep is gevestigd in de basisschool. Daardoor zijn er hier veel meer volwassenen aanwezig die de kinderen kunnen zien. Tijdens schoolweken zijn er tussen 7.30 en 18.00 uur altijd leerkrachten aanwezig en zijn de medewerkers niet alleen in het gebouw. Er is een open sfeer op school waardoor er vaak mensen in en uit lopen.

Het lokaal heeft veel ramen waar iedereen makkelijk naar binnen kan kijken.

Ook op deze groep zorgen we er voor dat er zoveel mogelijk 2 volwassenen aanwezig zijn op de groep. De pauzes van de medewerkers worden vervangen door de medewerker(s) van de BSO.

 

Meldcode

Meldcode kindermishandeling

 

Kindermishandeling is geen eenduidig begrip.

Wat iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur
waarin men leeft. Het is van belang onderscheid te maken tussen kindermishandeling en minder gewenste opvoedingssituaties.

Iedere verzorger maakt immers wel eens fouten, is onredelijk, driftig of deelt een tik uit.

Bij kindermishandeling is er echter sprake van structureel, stelselmatig, steeds terugkerend geweld of het ontbreken van zorg van de verzorger(s) naar de kinderen.

Ons doel is het aanbieden van een veilige en vertrouwde leefomgeving voor het kind.

Vanuit deze basis kan het kind zich positief ontwikkelen. Daarin past geen verbaal of fysiek geweld .

 

Wij verwijzen u naar het protocol vermoeden kindermishandeling en overeenkomst ter gebruik van meldcode en Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling