Aanmelden


Als u uw kind wilt aanmelden voor vaste opvang of voor de eerste keer voor incidentele opvang dient u hiervoor een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit aanmeldingsformulier geldt tevens als overeenkomst. Aanmeldingsformulieren zijn hier te downloaden of verkrijgbaar bij de coördinator en de medewerkers van de BSO.

 

Is uw kind al bekend bij de Lunchclub en wilt  het aanmelden voor de lunch dan gaat dat als volgt in zijn werk:

  • Aanmelden kan tot 17.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van overblijven. Voor overblijven op maandag is het uiterlijk aanmelden op vrijdag voor 17.30 uur per telefoon of op zondag 17.30 uur per email.

  • Voor het aanmelden kunt u bellen met telefoonnummer: 0413-420178. Indien de coördinator zelf niet aanwezig is, wordt de aanmelding geregistreerd door een medewerker van de BSO of de Peutergroep.

  • Aanmelden via email is ook mogelijk. Stuur daarvoor een mail naar: info@bellefleurnijnsel.nl.

  • Als uw kind voor 17.30 uur op de voorafgaande dag is aangemeld via mail of telefoon kan het altijd komen.

  • Heeft u dezelfde dag nog opvang nodig, dan kunt u bellen tussen 7.30 en 8.30 uur (mailen is dan niet meer mogelijk). Uw kind kan dan alleen nog geplaatst worden als dat qua personele bezetting mogelijk is.

Afmelden

Als uw kind een keer niet komt lunchen, kunt u dit afmelden tot 17.30 uur de dag voorafgaand aan de dag van overblijven. Dit geldt voor zowel de vaste als de incidentele opvang. Deze dag wordt dan niet bij u in rekening gebracht.
Meldt u uw kind na 17.30 uur of op de dag zelf af dan wordt het overblijven wel in rekening gebracht.

Als uw kind ziek is, dient u het af te melden bij de basisschool en bij de Lunchclub. Als u ’s morgens belt tussen 7.30 en 8.30 uur wordt de dag niet in rekening gebracht.

 

Als u de overeenkomst voor vaste opvang tussentijds wilt opzeggen geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand, beginnende op de 1e of de 16e van de maand.