Openingstijden

De Lunchclub is elke schooldag geopend (maandag t/m vrijdag) van 12.00 tot 13.30 uur.
De Lunchclub is ook geopend bij studiemiddagen.
Als er een hele dag een studiedag is, is de Lunchclub niet geopend.

 

De gezonde broodtrommel 

Kinderen brengen hun eigen gezonde lunchtrommel en drinken mee.
Zo houden we meer tijd over om de volledige aandacht aan de kinderen te geven, met hen te kletsen en te spelen en toezicht te houden.  

 

Lunchclub coördinator

Lunchclub overblijf coördinator: 
We hebben voor onze lunchclub een overblijfcoördinator en dat is: Susanne van Hakvoort (tevens pedagogisch medewerker kinderopvang Bellefleur).   

 

Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden voor vaste opvang of voor de eerste keer voor incidentele / flexibele opvang dient u hiervoor een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit aanmeldingsformulier geldt tevens als overeenkomst.
Aanmeldingsformulieren kunt u downloaden via: www.bellefleurnijnsel.nl of via een formulier verkrijgbaar bij de coördinator van de Lunchclub.   Als uw kind op vaste dagen komt naar de lunchclub dan vult u dit in op het aanmeldingsformulier. Dan staat dit genoteerd in bit-care. Komt u kind incidenteel of flexibel voor de lunch dan gaat dat als volgt in zijn werk: - Aanmelden kan tot 17.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van overblijven.  Voor overblijven op maandag is het uiterlijk aanmelden op vrijdag voor 17.30 uur per telefoon of op zondag 17.30 uur per email naar : susannehakvoortbellefleur@gmail.com  - Voor het aanmelden kunt u bellen met telefoonnummer: 0413-420178. 
Indien de lunchclub coördinator zelf niet aanwezig is, wordt de aanmelding geregistreerd door een medewerker van de BSO of de Peutergroep. - Als uw kind voor 17.30 uur op de voorafgaande dag is aangemeld via mail of telefoon kan het altijd komen. - Heeft u dezelfde dag nog opvang nodig, dan kunt u bellen tussen 7.30 en 8.30 uur (mailen is dan niet meer mogelijk). Uw kind kan dan alleen nog geplaatst worden als dat qua personele bezetting mogelijk is.  

 

Afmelden

Als uw kind een keer niet komt lunchen, kunt u dit afmelden tot 17.30 uur de dag voorafgaand aan de dag van overblijven.
Dit geldt voor zowel de vaste als de incidentele / flexibele opvang. Deze dag wordt dan niet bij u in rekening gebracht.

 

Vaste opvang

Een kind kan dan alle schoolweken op de afgesproken dag naar de Lunchclub komen.

Incidentele opvang

Het kind wordt per keer aangemeld. Voordat het kind de eerste keer deelneemt aan de Lunchclub worden wel enkele gegevens gevraagd van de ouders en het kind.


De kosten

De kosten voor de lunchclub zijn € 2,00 per keer.
Deze prijsaanpassing is per november 2015 aangepast.
Alle andere vormen van tarieven zijn hiermee komen te vervallen.

 

De kosten worden maandelijks achteraf bij u in rekening gebracht via automatische incasso.
U dient hier van te
voren een machtiging voor af te geven.