Groeien en bloeien

Als het gaat om de opvang van uw kind, wilt u natuurlijk alleen het beste. U wilt dat uw kind niet alleen groeit, maar ook bloeit!

 

Om de kinderen tot bloei te laten komen, heeft Kinderopvang Bellefleur een aantal voorwaarden geschapen waardoor de kinderen zich vertrouwd en veilig bij ons voelen.

U kunt hierover lezen in onze pedagogische visie en de manier waarop wij met de begeleiding en de ouders omgaan.

 

Onder de kopjes dagopvang en buitenschoolse opvang vindt u informatie die wat meer vertelt over deze vormen van opvang.