Inspectie rapport

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, werken alle toezichthouders in Nederland met dezelfde instrumenten, zoals vragenlijsten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. Het toezicht door de GGD vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij de kindercentra waar dat kan, en meer waar dat nodig is.

 

Inspectierapporten KDV

Juni 2016 (Bengels)
Juni 2016 (Bellefleur)
November 2015

Oktober 2015 (Bengels)
Oktober 2015 (Bellefleur)
September 2015
Augustus 2015
November 2014
September 2013
September 2013
November 2012

 

 

Juli 2012
Februari 2011

Inspectierapporten BSO
Juni 2016

April 2016

December 2015
Oktober 2015
November 2014
September 2013
Juni 2013
Juli 2012

 

Mochten de bovenstaande pdf bestanden niet geopend kunnen worden verwijs ik u naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen