Pedagogisch beleid

 

Kinderen leren en ontwikkelen zich niet alleen thuis en op school.
Ook de kinderopvang is een belangrijke plek voor hun ontwikkeling.
Daarom hebben we ook het pedagogisch beleid vastgelegd.
Uitgangspunten hiervoor zijn de ideeën van Marianne Riksen-Walraven, de eerste hoogleraar Pedagogiek voor de kinderopvang.

 

De pedagogische doelen van Riksen-Walraven zijn:

•emotionele veiligheid
•persoonlijke ontwikkeling
•sociale ontwikkeling
•kennismaken met normen en waarden.

 

In het bereiken van deze doelen legt kinderopvang Bellefleur BV het accent op samenzijn,
plezier en spelenderwijs leren.
We bieden een veilige, stabiele en vertrouwde plek, waar elk kind zichzelf kan zijn.
Waar ook persoonlijke aandacht is voor elk kind.
Dit combineren we met activiteiten die de fantasie en verbeeldingskracht van kinderen stimuleren.
Bijvoorbeeld naar buiten gaan, bewegen of samen muziek maken.
Persoonlijke aandacht en inspiratie wisselen elkaar op een natuurlijke manier af.
Zo vergroten de kinderen hun vaardigheden en leren ze spelenderwijs, van en met elkaar.


Ontwikkeling stimuleren

Het zijn onze pedagogische medewerkers die elke dag weer het verschil maken.
We besteden daarom aandacht aan het trainen en begeleiden van onze medewerkers.


Van beleidsplan naar werkplan

In ons pedagogisch beleidsplan staat een compleet overzicht van doelen en praktische uitwerking.
Hieronder kunt u het pedagogisch beleidsplan inzien:

 

Pedagogisch Beleidsplan