Team pedagogisch medewerkers

 

Kinderopvang Bellefleur is een particuliere kinderopvang.
Rita van den Dungen draagt zorg voor de dagelijkse leiding, contacten met ouders, administratie.
Kortom alles wat nodig is om de kinderopvang draaiende te houden.
Daarnaast zijn er een aantal vaste pedagogisch medewerkers in dienst.

 

Wij stellen als eis dat de medewerkers op het kinderdagverblijf allemaal gediplomeerde pedagogisch medewerkers zijn op minimaal MBO- niveau.
Als extra ondersteuning kan een groepshulp of huishoudelijk medewerkster een helpende hand bieden.
Naast de medewerkers kunnen er verder stagiaires bij de kinderopvang werkzaam zijn.

 

We streven er naar het aantal medewerkers waar uw kind mee te maken krijgt zo min mogelijk te houden zodat het ook een vertrouwelijke band met ze op kan bouwen.
De medewerkers werken doorgaans op vaste dagen en op vaste groepen.
Door ziekte of vakantie kan dat wel eens veranderen maar ook dan krijgt uw kind alleen te maken met één van onze medewerkers en niet met iemand die de kinderen niet kent.

 

Om de contacten met de ouders en de kinderen wat makkelijker te laten verlopen, wordt aan elk kind een medewerker toegewezen die de contactpersoon is van dat kind.
Dit is doorgaans de medewerker die het kind het meeste ziet. Deze medewerker draagt ook zorg voor het kindvolgsysteem van het kind en houdt de oudergesprekken.
Deze medewerker let nog net even meer op het welbevinden en de ontwikkeling van het kind en zorgt er voor dat als er zich problemen voordoen dat dat ook opgemerkt wordt.